Viktoriini küsimustele vastamiseks sisesta järgnevasse lahtrisse oma unikaalne kood, mille saad oma õpetaja käest.

Sa ei pea küsimustele vastama ühe korraga, vaid saad oma vastused vahepeal ka salvestada. Pooleli jäänud viktoriinile pääsed ligi oma koodiga siitsamast. Kui oled oma vastused ära saatnud, siis vastuseid enam muuta ei saa.
Viktoriin on vastamiseks avatud: 8. aprill 2019 - 8. mai 2019.
Minu kood